BioFact

Environmental Medicine Research

BioFact Reports

Reports in English
Lung cancer in a perspective of evolutionary alterations in dietary habits. Report 1-07Lung cancer and diet 1-07

Moulds in buildings and health risks. Report 3-08.Moulds in buildings and health risks 3-08

Acid load, pH, and health. Report 1-12 Acid load, pH, and health 1-12

 

Reports in Swedish

Mögel inomhus och hälsorisker. Rapport 2-08.Mögel inomhus och hälsorisker 2-08

Mätning av mögelenzym. Rapport 1-09.Mögelskada – varför mäta enzym 1-09

Exponering för svavelväte och bestående effekter – en riskvärdering. Rapport 2-09.Svavelväte – en riskvärdering

Doktorn, min bostad gör mig sjuk! Rapport 1-11.Doktorn min bostad 1-11

Surhet, pH och hälsan. Rapport 1-13.Surhet, pH och hälsan 1-13

Magnesium och hälsan. Rapport 2-13.Magnesium och hälsan 2-13